• Vår integritetspolicy

  Platsbankengotland.se samlar in och lagrar information om våra besökare på våra hemsidor. Syftet med detta är att kunna visa relevanta jobbannonser för våra besökare. Här kan du läsa om vilka uppgifter vi sparar, hur vi använder den informationen och hur du kan göra för att ta del av informationen och även hur du kan göra för att radera din information.

  Platsbankengotland.se drivs av Aspirantus AB med organisationsnummer 559124-9353. Kontaktinformation [email protected] Aspirantus AB är personuppgiftsansvarig.

  Om kakor (cookies)

  På Platsbankengotland.se webbplatser används kakor. Kakor är små textfiler som lagras på användarens enhet, till exempel dator eller mobiltelefon. Textfilen som skickas är inte skadlig och innehåller ingen programkod. Platsbankengotland.se kakor behandlar inte personuppgifter. Vi kan därför inte koppla individuella personer till en kaka.

  Det är enkelt att ta bort och neka kakor

  Du kan själv på ett enkelt sätt välja om du vill acceptera kakor på din dator eller ej. Vill du inte ta emot dem kan du ställa in så att din webbläsare automatiskt tackar nej till nya kakor. Ett annat alternativ är att välja att bli informerad varje gång som en webbplats begär att få lagra en cookie. Dessutom kan du, när som helst, enkelt radera cookies. 
  Nedan finner du instruktioner kring hur du kan hantera och radera cookies i de vanligaste webbläsarna

  När behandlar vi personuppgifter och vilken laglig grund har vi för detta?

  På Platsbankengotland.se lagrar vi inte personuppgifter som tex namn, adress och annan information. Vi visar endast lediga tjänster. När en besökare söker en ledig tjänst gör man inte det på Platsbankengotland.se, utan detta sker på det rekryterande företaget eller organisationens hemsida. Det är således inte Platsbankengotland.se som är personuppgiftsansvariga i dessa fall. De få gånger Platsbankengotland.se lagrar personuppgifter görs detta för att uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund, alternativt att kunna genomföra marknadsföringsinsatser som du som kund genom att besöka vår hemsida och acceptera kakor har godkänt.

  Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

  Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt

  Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida

  Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick

  Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

  Så här länge sparas dina personuppgifter

  Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vi behöver för att uppfylla våra förpliktelser gentemot dig samt den tid som kan krävas för att vi ska uppfylla lagar och regler. T.ex. bokföringslagen. Dessutom sparas endast personuppgifter i de fall som vi har laglig grund eller där ett samtycke uttryckligen har getts. Exempel på lagringsperioder.

  Vid kundserviceärenden

  Lagringsperiod: en (1) månad efter att kundservice-ärendet har avslutats.

  Vid rekryteringsprocesser

  Lagringsperiod: Vi behåller uppgifterna tills rekryteringsprocessen är avslutad.

  Vid marknadsföringsaktiviteter

  Lagringsperiod: tolv (12) månader från ditt senaste köp. (baseras på en intresseavvägning).

  Vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt

  Vi arbetar för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast personer som behöver dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem. Vi har rutiner och arbetssätt som ska säkerställa att vår sajt och våra system behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter i andra fall än de som anges i denna policy. Vi använder oss bl.a. av SSL (Secure Socket Layer) som är ett protokoll för säker överföring av data via Internet.

  När lämnar vi ut dina personuppgifter?

  För att kunna erbjuda våra tjänster kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med andra företag. I dessa fall har vi upprättat personuppgiftsbiträdesavtal, detta innebär att det dessa företag behandlar uppgifterna för vår räkning och i enligt med våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara betallösningar, IT-tjänster och marknadsföring. Vi kan också komma att dela personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Detta innebär att inte vi styr kring hur informationen ska behandlas av företaget. Exempel på självständigt personuppgiftsansvariga kan vara statliga myndigheter (t.ex. skatteverket), Speditörer och bolag som jobbar med olika betallösningar.

  Var behandlar vi dina personuppgifter?

  Vi undviker om möjligt överföring av personuppgifter till tredje land men när det bedöms lämpligt eller nödvändigt får detta endast ske efter att tillräckliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och dokumenterats.

  Vår e-post-policy

  På detta sätt efterföljer vi GDPR gällande ostrukturerade data i e-post. Vi efterlever denna policy oavsett om det handlar om e-post som skickas internt eller externt. När vi mottagit och läst e-posten, bedömer vi alltid om uppgifterna ska bevaras och var det i så fall ska ske för att uppfylla de krav som gäller för just dessa uppgifter. Vi skickar aldrig känsliga personuppgifter i oskyddad e-post. Vi behandlar eller lagrar aldrig personuppgifter som är känsliga eller sekretessbelagda i vår e-post. Vi informerar löpande alla i vår organisation om reglerna och rutinerna kring hur vi behandlar personuppgifter.